Chrystus Zmartwychwstał, a my razem z Nim!
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi. (Ps. 46,9)