Radując się z zaistnienia Koinonii Jan Chrzciciel w naszym mieście pragniemy podzielić się tym, co przeżywamy, radością, która jest w nas, jej członkach, kroczących wspólnie za Panem.

Miejscem szczególnego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, działającym dzisiaj, namacalnie w naszym życiu jest dla nas Dom Modlitwy. Realizujemy w nim nasz pierwotny i podstawowy charyzmat ewangelizacji, który jest identyfikatorem naszej wspólnoty. 
   
Dom Modlitwy jest dla nas miejscem przebywania z Jezusem, miejscem Jego królowania, dosłowną realizacją naszej wiary, gdzie składamy świadectwo życia. Dom Modlitwy prowadzi animator, czyli gospodarz tego Domu,  który jest świadkiem Zmartwychwstania Jezusa, Jego działania, mocy i miłości. 

 

Spotkanie jest proste w swojej konstrukcji, trwa tylko godzinę, a jego przebieg ma ustalony porządek: 

   • przywitanie uczestników
   • pieśni wprowadzające w radość i dziękczynienie
   • odczytanie wybranego Psalmu i modlitwa dziękczynna 
   • uwielbienie
   • odczytanie wybranego rozdziału Ewangelii i wygłoszenie odnoszącegosię do niego osobistego świadectwa
   • krótkie orędzie wzywające uczestników do podjęcia wewnętrznej
   • decyzji pójścia za usłyszanym Słowem Bożym
   • wezwanie Ducha Świętego
   • prośby -na zakończenie Modlitwa Pańska, Zdrowaś Mario

 

Wspaniałe jest także to, że Dom Modlitwy jest również, a może nawet przede wszystkim błogosławieństwem dla jego mieszkańców. Modlitwa, radość i moc Słowa Bożego udziela się domownikom . Dom Modlitwy skutecznie oddala waśnie domowe, przyciąga Boże błogosławieństwo, rodzi nowe przyjaźnie, a to znaczy także, że broni przed samotnością.   

Na spotkanie Domu Modlitwy może przyjść każdy, szczególnie ten, który potrzebuje zmiany w swoim życiu, który potrzebuje doświadczyć żywego Jezusa w swoim sercu i w konkretnej sytuacji swojego życia, który widzi, że sam z siebie nic już nie może. Nie jest to klub dla wierzących, ale miejsce szczególnego spotkania z Jezusem, poprzez Słowo Boże, wspólnotę i świadectwo wiary brata i siostry.  
Uczestnicy spotykają się tu również z charyzmatem Koinonii Jan Chrzciciel; bardzo wielu wstępuje do naszej wspólnoty poprzez uczestnictwo w Domu Modlitwy.