Chrystus Zmartwychwstał , a my razem z Nim!

Na przestrzeni dwudziestu lat Koinonii Jan Chrzciciel w Polsce pojedyncze osoby z naszego miasta poznając wspólnotę zafascynowały się jej duchowością i zaczęły uczestniczyć w życiu rzeczywistości wrocławskiej.  Na pewno pierwszą z nich była Iwona Bagińska, która już dzisiaj jest nie tylko zwykłym członkiem naszej wspólnoty, ale także członkiem Rady Pastoralnej Koinonii.  Kilka lat temu młode małżeństwo mieszkające w Oleśnicy Asia i Piotr otworzyło Dom Modlitwy, który skupiał wielu uczestników. Niektórzy z nich zdecydowali się wstąpić do wspólnoty uczestnicząc we wspólnotach rodzinnych czyli tzw. Agapitach (małe grupy formacyjne) na terenie  Wrocławia. 

W marcu 2011r. małżeństwo Lucyna i Krzysztof od wielu lat mieszkające w Oleśnicy postanowiło pójść za przynagleniem jakie poczuli w swoich sercach, aby ich dom stał się Domem Modlitwy. Jednocześnie stali się członkami Koinonii uczestnicząc w Agapito na terenie Wrocławia.


Dom Modlitwy obfitował w coraz to nowe osoby i w naturalny sposób niektóre z nich w  listopadzie 2011r postanowiły związać swoje życie z Koinonią. I w tym momencie pasterz rzeczywistości wrocławskiej Marek Maj zadecydował o tym, że osoby te utworzą  pierwsze Agapito na terenie naszego miasta. I tak się stało. Od stycznia 2012r. pierwsze, oleśnickie Agapito, którego koordynatorem została Bogusia Rutkowska, zaczęło swoje praktyczne istnienie nawiązując więzy przyjaźni, wzrastając w powołaniu i ewangelizacji. Już w lutym 2012r. został zorganizowany dla naszego miasta Kurs Filip, a we wrześniu Konferencja dla Mężczyzn. Owocem tych wydarzeń był powiększający się Dom Modlitwy, który wydał owoce w postaci nowych członków naszej wspólnoty. We wrześniu br. kolejni bracia i siostry wstąpiły  oficjalnie do Koinonii,  co pozwoliło na utworzenie drugiego Agapito. Jego koordynatorem została Danusia Olejniczak.

Z nadzieją patrzymy w przyszłość oczami wiary widząc nowe Domy Modlitwy i nowe Agapita.