KOINONIA JAN CHRZCICIEL jest działającą w Kościele Katolickim wspólnotą ewangelizacyjną. Jej pierwszym i najważniejszym charyzmatem jest przyjaźń, która czyni ewangelizację bardziej skuteczną. Jako Jan Chrzciciel wskazujemy na Jezusa:

"Oto Baranek Boży".


W dzisiejszych czasach, jak nigdy wcześniej, człowiek potrzebuje krótkiej nowiny o zbawieniu, a nie długich dywagacji, konkretnych znaków, a nie ideologii, przyjaciół, a nie zarządców. Dlatego nasza wspólnota obwieszcza żyjącego Jezusa poprzez charyzmaty, których udziela Duch Święty budując między nami prawdziwą przyjaźń.

Co miesiąc gromadzimy sie na tzw. KOINONII. To spotkanie rozpoczyna się modlitwą uwielbienia, później słucha się nauczania i przebywa się razem z braćmi. Uwieńczeniem tego spotkania jest wspólna Eucharystia. Raz w miesiącu spotykamy się w mniejszych grupach rodzinnych, które nazywamy AGAPITAMI. Spotkanie zaczyna sie od modlitwy, później następuje nauczanie, a na końcu wspólny posiłek. Celem tych spotkań jest budowanie prawdziwej przyjaźni wśród braci.

Wspólnota  ewangelizuje również poprzez koncerty i kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji, na które zapraszamy wszystkich szukających i pragnących spotkać żywego Jezusa.
Koinonia Jan Chrzciciel jest obecna w wielu miastach Polski, a także w Europie i świecie. Powstała ona w roku 1978 we Włoszech. Jej założycielem jest o. Ricardo Arganaraz.

Wspólnota po raz pierwszy została zatwierdzona dekretem w roku 1996 przez Biskupa Pilzna Frantiska Radkovsk'ego, jako stowarzyszenie prywatne wiernych i jako taka została rozpoznana przez biskupów wielu krajów.
Sercem  polskiej Koinoni Jan Chrzciciel jest Oaza w Radzicu Nowym koło Lublina, w której żyją siostry i bracia konsekrowani.